Izjava o zasebnosti

Ta kanal spletnega družbenega omrežja (v nadaljevanju “kanal družbenega omrežja“) zagotavlja Bayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudniku kanala družbenega omrežja si prosimo oglejte naše podatke o podjetju.

A. Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kako poteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate naš kanal družbenega omrežja. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja iz dejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcij kanala družbenega omrežja, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

I. Uporaba našega kanala družbenega omrežja

1. Uporaba funkcij za komentiranje, pošiljanje sporočil in klepet

Z nami lahko stopite v stik neposredno prek funkcij za komentiranje, pošiljanje sporočil in klepet, dostopnih na našem kanalu družbenega omrežja. Informacije, ki nam jih boste na ta način posredovali, bomo obdelali izključno za namene obravnave vaše zahteve, razen če niso v tej izjavi o zasebnosti navedeni drugi nameni.

2. Informacije o stranskih učinkih in pritožbah glede kakovosti

Ta kanal družbenega omrežja ni namenjen ali izdelan za komunikacijo v povezavi z neželenimi stranskimi učinki, terapevtskim neučinkovanjem, napakami zdravil, izdelki s sivega trga/ponaredki zdravil, nepravilno ali nenamensko rabo, pritožbami glede kakovosti in/ali drugimi težavami v povezavi z varnostjo in kakovostjo naših izdelkov. Če želite poročati o stranskih učinkih ali vložiti pritožbo glede kakovosti, se obrnite na zdravstvenega delavca (na primer na svojega zdravnika ali farmacevta), pristojni zdravstveni organ, ali uporabite našo spletno stran za prijavo neželenih stranskih učinkov.

Če nam kljub temu posredujete informacije o neželenih stranskih učinkih ali drugih težavah v zvezi z varnostjo ali kakovostjo izdelkov družbe Bayer, smo pravno zavezani k temu, da upoštevamo vaše sporočilo. V tem primeru lahko stopimo v stik z vami z namenom pridobitve pojasnil. Posledično bomo morda morali o težavah, s katerimi ste nas seznanili, obvestiti pristojni zdravstveni organ. V zvezi s tem bomo pri posredovanju vaših informacij uporabili psevdonim, kar pomeni, da ne bomo posredovali informacij, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Morda bomo morali obvestila pod psevdonimom posredovati tudi podjetjem iz naše skupine in našim partnerjem, v kolikor bodo ti prav tako dolžni o tem obvestiti svoje pristojne zdravstvene organe.

3. Uporaba funkcije gumb za všečkanje

Vsakdo, ki uporabi gumb za všečkanje, pošlje ponudniku platforme informacije, s pomočjo katerih nam ta zagotovi zbirne podatke o povprečni starostni strukturi, kraju prebivališča, spolu, jeziku in dejavnosti vseh uporabnikov, ki so uporabili funkcijo gumba za všečkanje na našem kanalu družbenega omrežja. V nobenem primeru ne prejmemo informacij o posameznikih. Več podrobnosti o podatkih, ki jih ponudnik platforme zbira v zvezi s tem, najdete v izjavi o zasebnosti ponudnika platforme, na katero se sklicujemo pod točko D.

II. Orodje za upravljanje družbenih omrežij

Za upravljanje našega računa in vsebin, ki jih delimo na kanalu družbenega omrežja, kot tudi sodelovanja naših obiskovalcev z nami, uporabljamo orodje za upravljanje družbenih omrežij (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). V ta namen bo kakršnakoli aktivnost na našem kanalu družbenega omrežja (npr. komentarji, všečki, objave, sporočila) prenešena in shranjena v naše orodje za upravljanje družbenih omrežij.

Z orodjem za upravljanje družbenih omrežij lahko analiziramo splošno sodelovanje naših obiskovalcev z našim kanalom družbenega omrežja, npr.

 • določimo najbolj aktivne obiskovalce;
 • določimo razpoloženje s samodejnim in ročnim točkovanjem;
 • identificiramo in profiliramo zagovornike blagovnih znamk ter ključne mnenjske voditelje;
 • filtriramo sporočila za prepoznavanje in brisanje neželene pošte ter
 • analiziramo naše obiskovalce v segmente.

O vašem sodelovanju z nami vodimo evidenco, dokler redno sodelujete z nami. Vašo evidenco sodelovanja izbrišemo, če z nami niste sodelovali več kot dve leti.

III. Spremljanje družbenih omrežij

Izvajamo tako imenovano poslušanje družbenih omrežij. V okviru tega postopka spremljanja prepoznavamo in ocenjujemo, kaj je bilo rečeno o podjetju, posamezniku, izdelku ali blagovni znamki na kanalih družbenih omrežij. Storitve poslušanja družbenih omrežij uporabljamo izključno na javno dostopnih vsebinah in sicer:

 • izvajanje iskanj po ključnih besedah prek kanalov družbenega omrežja;
 • pregled obsega pogovorov, kadar uporabniki komunicirajo z našo blagovno znamko;
 • ogled vizualnih analitičnih prikazov trendov pogovorov v določenem časovnem obdobju;
 • iskanje, filtriranje in analiziranje pogovornih tokov in
 • spremljanje javno dostopnih mnenj, izjav ali drugih interakcij na kanalih družbenih omrežij od določenih posameznikov ali pravnih oseb, ki so pomembni za nas in naše poslovanje (tako imenovani mnenjski voditelji).

Izsledke spremljanja družbenih omrežij uporabljamo:

 • da bolje razumemo razpoloženje, naklonjenost, namene, tržne trende ter potrebe naših strank ali drugih zainteresiranih oseb ter lahko izboljšamo naše storitve in produkte ter
 • da ugotovimo stranske učinke, pomanjkanje terapevtskega učinka, napake pri zdravilih, izdelke s sivega trga/ponaredke zdravil, nepravilno ali nenamensko rabo, pritožbe glede kakovosti in/ali druge težave v povezavi z varnostjo in kakovostjo naših izdelkov.

Poslušanje družbenih omrežij izvajamo na pravni podlagi veljavne zakonodaje, ki omogoča obdelavo, potrebno za uresničevanje zakonitega interesa in sicer zgoraj opisanih namenov, za katere uporabljamo izsledke poslušanja družbenih omrežij (točka f prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

IV. Prenos podatkov za pogodbeno obdelavo

Za upravljanje našega kanala družbenega omrežja bomo uporabili specializirane podizvajalce, ki bodo imeli dostop do osebnih podatkov vseh uporabnikov, ki nas kontaktirajo prek takega kanala družbenega omrežja. Te podizvajalce skrbno izberemo in redno nadzorujemo njihovo delo. Na podlagi ustreznih sporazumov o obdelavi podatkov bodo podizvajalci obdelovali osebne podatke le skladno z našimi navodili, ob strogem spoštovanju naših direktiv.

V. Obdelava podatkov izven Evropske unije / Evropskega gospodarskega prostora

Vaši podatki bodo delno obdelani tudi v državah izven Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki imajo na splošno zagotovljeno nižjo raven varstva podatkov kot evropske države. V takih primerih bomo zagotovili ustrezno raven varstva podatkov npr. s sklenitvijo posebnih sporazumov z našimi pogodbenimi partnerji, ali pa bomo zaprosili za vaše izrecno soglasje za takšno obdelavo.

B. Informacije glede vaših pravic

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam na splošno zagotovljene naslednje pravice:

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih shranjujemo.
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavo vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš zakonit interes, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje.

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svoj zahtevek na spodnji naslov. ( C.).

C. Stik

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov nam prosimo pošljite zasebno sporočilo prek funkcije za pošiljanje sporočil na našem kanalu družbenega omrežja ali pa se obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

Odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov
Bayer d.o.o.,Bravničarjeva ulica 13,1000 Ljubljana
e-mail: lpc.si@bayer.com

D. Obdelava osebnih podatkov ponudnika platforme

Prosimo upoštevajte, da vaše osebne podatke, ko obiščete naš kanal družbenega omrežja, obdeluje tudi ponudnik platforme tega družbenega omrežja. Dodatne informacije najdete v

E. Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem kanalu družbenega omrežja. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem kanalu družbenega omrežja, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.

Zadnja posodobitev: 14.05.2021